Remote work

At få arbejdsliv og privatliv til at gå op i en højere enhed er en kunst. - En nogle gange ret svær kunst.

For det er ingen hemmelighed, at vi lever i et accelereret samfund, hvor alting skal gå hurtigere, og alle skal kunne mere hele tiden, og at stress og udbrændthed er blevet en folkesygdom som en nærmest uundgåelig følge af det opskruede tempo.

Det kan flere af os hos 8Kilo nikke genkendende til. I løbet af vores arbejdsliv har vi nemlig selv oplevet, hvordan antallet af opgaver ikke har været i sync med tiden stillet til rådighed, hvordan andres forventninger har været en presbold til at gå kompromis med os selv, hvordan det at præstere har vægtet tungere end vores eget velbefindende, og hvordan kroppen til sidst har sagt stop. Det er noget, som har sat sine spor, og som ingen af os vil opleve igen.

Derfor helt essentielt for os at finde en god fordeling mellem arbejdsliv og privatliv. Med andre ord, vi har en mission om at hjælpe hinanden med at opnå den perfekte work-life-balance. Som virksomhed har vi derfor en regel om, at vi ikke må overarbejde. En arbejdsuge må ikke blive længere end 37 timer, og det giver ingen pluspoint på kontoen at blive siddende på kontoret, når alle andre er gået hjem. Tværtimod. Faktisk har vi en ambition om på et tidspunkt at nå ned på en firedages arbejdsuge.

Remote work

Derfor dyrker vi i stor stil også det at arbejde hjemmefra. Remote work er faktisk en grundpille, i forhold til hvordan vores virksomhed er skruet sammen. For ikke blot arbejder mange af os meget mere effektivt, når vi sidder hver for sig, vi kan også i langt højere grad tilrettelægge vores arbejdstid mere fleksibelt - og dermed få arbejde, fritid og familieliv til at passe bedre sammen, hvilket er en kæmpestor fordel for de af os, der har små børn.

Vi er fuldt ud opmærksomme op, at vi ikke er øer hver for sig, men at fællesskabet er vigtigt at bibeholde. Derfor er alle som hovedregel på kontoret om mandagen. Det giver os mulighed for at dyrke det kollegiale, idéudvikle samt sparre med hinanden, hvis der er udfordringer, vi skal have løst. Resten af ugen er det op til den enkelte at bestemme, hvorfra man vil lægge sine arbejdstimer.

"På ét år formår vi at skåne klimaet for intet mindre end 9,5 tons CO2!"

Kilma

En anden vigtig faktor i forhold til hvorfor vi går så meget op i at arbejde hjemmefra handler selvfølgelig om vores klimapåvirkning. Ved ikke at skulle møde fysisk ind på kontoret i centrum af Aarhus hver eneste dag sparer vi ikke blot tid og overskud, vi sparer også miljøet for en hel masse kørte kilometer. Og det er noget, der betyder rigtig meget.

Faktisk stammer hele 7,5 pct af al CO2 udledning i Danmark fra kørsel i private biler. Det viser en ny rapport fra den grønne tænketank Concito, der har kortlagt klimaaftrykket fra danskernes forbrug.

For 8Kilos vedkommende er regnestykket overraskende højt. For selvom mange af os bor i gå- eller cykelafstand til kontoret, har en del af os også relativt langt til og fra arbejde. Så ved at vælge ar arbejde remote flere dage om ugen frem for at skulle køre frem og tilbage hver eneste dag, sparer vi i alt 1.605 i kørte kilometer om ugen.

Når man regner det sammen i forhold til, hvor meget CO2 det svarer til, sparer vi på et år klimaet for intet mindre end 9,5 tons CO2 ved at dyrke remote work.