Better commerce for a better planet

I kernen af Shopifys miljøengagement finder vi deres stærke fokus på grøn energi. De agerer beslutsomt for at reducere CO2-udledningen fra deres datacentre ved at investere i vedvarende energikilder såsom sol- og vindenergi. Dette går hånd i hånd med deres stræben efter at gøre deres datacentre så energieffektive som muligt, hvilket inkluderer optimering af både energiforbrug og ressourceudnyttelse i hele deres infrastruktur. Dette omfatter alt fra mere effektive kølesystemer til avancerede serverløsninger og intelligent datacenterstyring.

Shopify har en vision om at opnå fuld CO2-neutralitet. Denne målsætning kræver en omfattende indsats for at minimere og kompensere for CO2-udledningen fra alle aspekter af deres globale operationer, lige fra datacentre og bygninger til transport. Shopify arbejder intensivt på at identificere og implementere løsninger, der kan bidrage til opnåelsen af dette mål.

Hele Shopifys engagement i bæredygtighed er en integreret del af deres fundamentale værdier og DNA. Deres dedikation strækker sig fra brugen af grøn energi til målet om CO2-neutralitet, fra konstant innovation til samarbejde med andre, og dermed stræber Shopify efter at være en førende drivkraft i opbygningen af en mere bæredygtig fremtid for virksomheder, samfund og kloden som helhed. Denne tilgang er ikke blot en reduktion af deres eget klimaaftryk, men også en aktiv støtte til udviklingen af grøn teknologi på tværs af forskellige sektorer.


Læs mere om Shopify engagement:
https://www.shopify.com/climate

Shopify bæredygtighedsfond: https://shopify.com/climate/sustainability-fund

Grøn energi

Skåret helt ind til benet, at bæredygtighed er en fælles rejse, som vi alle er en del af. Shopify er forpligtet til at hjælpe virksomheder med at nå deres bæredygtighedsmål og skabe en positiv indvirkning på klimaet. Nogle af deres nuværende initiativer omfatter:

  • Grøn energi: Shopify er drevet af ren energi. De investerer og støtter projekter i vedvarende energikilder for at reducere klimaaftrykket og fremme grøn teknologi. 

  • CO2-neutralitet: Shopify har forpligtet sig til at opnå netto-nul CO2-udledning fra deres globale drift, herunder datacentre, bygninger og transport.

  • Innovation: Gennem konstant udvikling af innovative værktøjer og ressourcer hjælper Shopify virksomheder med at træffe grønnere valg. Deres platform muliggør sporing og rapportering af bæredygtighedsfremskridt, hvilket øger gennemsigtighed og ansvarlighed i forsyningskæden.

  • Bevidsthed og uddannelse: Shopify sigter mod at øge opmærksomheden om miljøproblemer blandt teammedlemmer, handlende og brugere og fremmer bæredygtig praksis.
Grøn energi
  • Bæredygtige materialer: Shopify opfordrer til brug af miljøvenlige materialer og produktionsmetoder og tilbyder vejledning og ressourcer til at træffe mere bæredygtige valg.

  • Grønne partnerskaber: Gennem samarbejde med miljøorganisationer og eksperter udvikler Shopify ressourcer, der guider virksomheder mod mere bæredygtige praksisser, inklusive vejledning om emballage og transport.

  • Bæredygtig pakkelevering: Shopify arbejder på at reducere miljøpåvirkningen fra pakkeleverancer og udforsker mere bæredygtige forsendelsesmetoder. Ydermere, arbejde Shopify på at mindske affaldet fra forsendelsesemballage og opfordrer handlende til at bruge genanvendelige eller genbrugsvenlige materialer.

Som Shopify partnere har vi en forpligtelse til at generere en positiv påvirkning på vores planet. Gennem innovation, samarbejde og målrettede initiativer kan vi sammen skabe en bæredygtig fremtid for kommende generationer.

8Kilo og klima

Hvad med vores webshop?

Disse tiltag garanterer både os og vores kunder, at vores webshops drives af den samme bæredygtige, grønne energi. Med vores webshops hostet hos Shopify, lægger vi vores data på deres servere. Shopify tager sig af den tekniske vedligeholdelse af serverne, sikkerheden og netværksinfrastrukturen, så vi kan fokusere på at udvikle og pleje vores webshops med god samvittighed.


Internettet

Vi benytter os alle af internettet, både i vores arbejde og dagligdag, når vi er på de sociale medier eller streamer. Desværre har internettet en markant påvirkning på miljøet, primært på grund af dets energiforbrug og udledning af drivhusgasser. Dette gælder især for os, der arbejder med webshops.. Driften af datacentre, servere og netværksinfrastruktur kræver store mængder energi. 

Af denne grund har det stor betydning for os, at Shopify udnytter vedvarende energi til at forsyne deres datacentre med strøm. Dette skyldes, at der kræves betydelige mængder elektricitet for at opretholde drift og køling af udstyret døgnet rundt.

Samtidig er det vigtigt at anerkende, at internettet også bringer muligheder med sig, som virtuel kommunikation, fjernarbejde mm. Disse muligheder kan faktisk bidrage til at reducere behovet for fysiske ressourcer og begrænse CO2-udledning på andre områder.


Er du nysgerrig på at se hvor meget CO2 dit website genererer:
https://www.websitecarbon.com/


Hvordan giver vi tilbage?

Vi bidrager aktivt til klimaet ved at foretage månedlige donationer til Danmarks Naturfredningsforening. Desuden praktiserer vi energibesparende vaner ved at slukke for strømmen, når vi forlader kontoret, og ved at arbejde eksternt flere gange om ugen for at mindske transportbehovet.

Et igangværende projekt fokuserer på at identificere en organisation, der planter træer i Danmark. Dette vil tillade os at give tilbage til miljøet i forhold til det, vi forbruger, samtidig med at vi stræber mod en vision om at opnå CO2-neutralitet.