Forbedret konventering & brugeroplevelse

CRO er afgørende for at sikre, at din online store ikke kun tiltrækker besøgende, men også konverterer dem til handling. Vores mål er at maksimere værdien af hvert besøg, hvad enten det er i form af salg, tilmeldinger eller andre værdifulde interaktioner.

Mange online stores fokuserer på at øge trafikken frem for at udnytte det fulde potentiale i den allerede eksisterende trafik. For det handler om mere end blot at skabe opmærksomhed; det handler også om at fastholde opmærksomheden og omsætte den til konkrete resultater.

Vi undersøger omhyggeligt din online store med værktøjer som dataanalyse, brugeradfærd, brugertests og A/B-tests. Gennem A/B-tests skaber vi forskellige versioner af dine website-elementer og styrer trafikken mellem dem for at skabe de mest effektive ændringer. Som du måske fornemmer, er vores tilgang er baseret på alt andet end intuition, da vi kun lader os overbevise af data og brugeroplevelser. Når vi har gravet i analyserne, kan vi pege på præcise optimeringsområder, som sandsynligvis giver jer:

 • Øget antal ordrer
 • Forbedret synlighed
 • Højere engagementsrate
 • Større værdi i indkøbskurv
 • Øget trafik på relevante sider
 • Bedre præstation med hensyn til bounce- og exit-rates
 • Forbedret kendskab til de besøgende

Når du vælger 8Kilo som din samarbejdspartner inden for konverteringsoptimering, tager du ikke kun skridtet mod at øge trafikken, men også mod at maksimere værdien af hvert besøg.

Et CRO/UX forløb hos 8Kilo omfatter følgende faser:

Målrettet research & analyse

Vi indleder processen med en grundig analyse af dit nuværende website, hvor vi vil gennemgå eksisterende data for at identificere områder med potentiale for at forbedre brugeroplevelsen. Vores mål er at identificere alle områder med potentiale for optimering.


Prioritering & hypotesedannelse

Vi prioriterer disse områder og udarbejder hypoteser, der danner grundlaget for vores optimeringsstrategi.


Design & udvikling

Vi udvikler og designer løsninger baseret på de prioriterede områder og implementerer derefter A/B-tests.


A/B-Testing

Disse tests giver os mulighed for at sammenligne variationer og identificere de mest effektive ændringer. Kun ændringer, der viser signifikant forbedring, implementeres på shoppen.


Resultater & opfølgning

Vi evaluere resultaterne for at sikre, at de implementerede ændringer fortsat er effektive og bidrager til at opnå forbedringer.

Her kan du se nærmere på alle de brikker, der tilsammen skaber et CRO/UX-optimeringsforløb. I alle stadier af projektet får I adgang til CRO-specialister, UX-designere, tekstforfattere og udviklere med CRO-brillerne skruet helt rigtigt på.

CRO & A/B Testing
 • Data & heuristisk analyse
 • Planlægning & opsætning af A/B
 • Design & indhold til eksperimenter
 • Brugeradfærdsanalyse
 • Gennemførelse af A/B-test
 • Udvikling af eksperimenter
 • Konkurrentanalyse
 • Brugertest og feedback
 • Rapportering af performance
Brugeroplevelse & Design
 • UX Design
 • Landing page design
 • Konverteringscentreret design
 • UI Design
 • Produktsidedesign
 • Brand retningslinjer
 • Front page design
 • Cart page design
 • Prototyping & brugertest

Eksempel på CRO/UX-optimering

Case: NÜ Denmark

Udfordring
For mange væsentlige elementer er placeret længere nede på siden, hvilket resulterer i at for få kunder, der tilføjer varer til kurven.

Hypotese for optimering
Placer vigtig indhold så højt som muligt på siden for at give mulighed for at lægge varer i kurven uden at skulle scrolle.

Succeskriterie for optimering
Ændringen skal øge antallet af besøgende, der lægger varer i kurven.

Resultat efter A/B Test
Vi udførte tests på tre forskellige markeder med i alt 15.000 besøgende. Her steg 'Add to cart' raten med: Tyskland 38,55%, Holland 51,24%, Danmark 48,16%

Til venstre er NÜ Denmarks produktside før optimering og til højre er produktsiden efter optimering.

Case: Liewood

Udfordring
Bounce- og exit raten på forsiden er for høj.

Hypotese for optimering
Ved at skabe en nemmere adgang til konkrete kategorier på forsiden, kan vi få flere af de brugere, som lander på forsiden, til at blive på sitet.

Succeskriterie for optimering
Ændringen skal performe bedre på bounce- og exitrate, end den nuværende forside.

Resultat efter A/B Test
- Bounce-raten er i gennemsnit faldet med 25%
- Exit-raten er i gennemsnit forbedret med 127%

Til venstre er Liewoods forside før optimering og til højre er forsiden efter optimering.

kontakt os

Har du spørgsmål til CRO, UX eller A/B test, er du meget velkommen til at udfylde nedenstående formular.