Tranformér dine resultater med et datadrevet cro/ux-forløb

Hos 8Kilo stræber vi efter at skabe enestående online oplevelser, da vi ved, at vedvarende forbedring er nøglen til at opfylde og overgå brugernes forventninger. Derfor udfører vi omfattende Conversion Rate Optimization (CRO), forfiner User Experience (UX) og User Interface (UI) samt gennemfører Split Testing (A/B test) for at sikre, at enhver interaktion på vores kunders online store er både meningsfuld og effektiv.

I dette blogindlæg vil vi forsøge at gøre det klart for dig som læser, hvad et CRO/UX-optimeringsforløb hos 8Kilo indebærer, og hvad begreberne omhandler.

CRO, UX og UI er tæt forbundne, da de alle spiller en afgørende rolle i skabelsen af et brugervenligt website. Mens CRO fokuserer på at øge konverteringer og forbedre effektiviteten af websitet, drejer UX sig om at forstå og forbedre brugerens overordnede oplevelse på websitet. UI handler om det visuelle design og layout, der gør det nemt for brugeren at interagere med websitet. A/B testing er metoden, som gør at vi træffer beslutninger baseret på reelle brugerdata og præferencer i stedet for at stole udelukkende på antagelser eller intuition. Når disse fire kombineres på en effektiv måde, kan det resultere i et mere intuitivt, tiltalende og effektivt website, der opfylder brugernes behov og forventninger.

Eksempel på CRO/UX-optimering

Nedenfor præsenteres to eksempler, som har været en del af et forløb. Disse eksempler illustrerer, hvordan optimering på blot ét sprint har resulteret i betydelige forbedringer. Dette er med til at understrege vigtigheden af at investere i et CRO/UX-optimeringsforløb, som en løbende strategisk indsats for at sikre vedvarende succes og opnå håndgribelige forbedringer, der bidrager til at øge konverteringsraten og forbedre den overordnede brugeroplevelse.

Case: NÜ Denmark

Udfordring
For mange væsentlige elementer er placeret længere nede på siden, hvilket resulterer i at for få kunder, der tilføjer varer til kurven.

Hypotese for optimering
Placer vigtig indhold så højt som muligt på siden for at give mulighed for at lægge varer i kurven uden at skulle scrolle.

Succeskriterie for optimering
Ændringen skal øge antallet af besøgende, der lægger varer i kurven.

Resultat efter A/B Test
Vi udførte tests på tre forskellige markeder med i alt 15.000 besøgende. Her steg 'Add to cart' raten med: Tyskland 38,55%, Holland 51,24%, Danmark 48,16%

Til venstre er NÜ Denmarks produktside før optimering og til højre er produktsiden efter optimering.Case: Liewood

Udfordring
Bounce- og exit raten på forsiden er for høj.

Hypotese for optimering
Ved at skabe en nemmere adgang til konkrete kategorier på forsiden, kan vi få flere af de brugere, som lander på forsiden, til at blive på sitet.

Succeskriterie for optimering
Ændringen skal performe bedre på bounce- og exitrate, end den nuværende forside.

Resultat efter A/B Test
- Bounce-raten er i gennemsnit faldet med 25%
- Exit-raten er i gennemsnit forbedret med 127%

Til venstre er Liewoods forside før optimering og til højre er forsiden efter optimering.

Et CRO/UX forløb hos 8Kilo

Konverteringsraten er afgørende for at sikre, at din onlinebutik ikke blot tiltrækker besøgende, men også konverterer dem til handling. Vores mål er at maksimere værdien af hvert besøg. I et CRO-forløb hos os indgår de ovenstående aspekter som en integreret del af processen. Når du vælger 8Kilo som din samarbejdspartner inden for konverteringsoptimering, skaber vi resultater, som er både konkrete og mærkbare for din virksomhed.

Målrettet research & analyse

Vi indleder processen med en grundig analyse af dit nuværende website, hvor vi vil gennemgå eksisterende data for at identificere områder med potentiale for at forbedre brugeroplevelsen. Vores mål er at identificere alle områder med potentiale for optimering.


Prioritering & hypotesedannelse

Vi prioriterer disse områder og udarbejder hypoteser, der danner grundlaget for vores optimeringsstrategi.


Design & udvikling

Vi udvikler og designer løsninger baseret på de prioriterede områder og implementerer derefter A/B-tests.


A/B-Testing

Disse tests giver os mulighed for at sammenligne variationer og identificere de mest effektive ændringer. Kun ændringer, der viser signifikant forbedring, implementeres på shoppen.


Resultater & opfølgning

Vi evaluere resultaterne for at sikre, at de implementerede ændringer fortsat er effektive og bidrager til at opnå forbedringer.

CRO

CRO, handler om at forbedre konverteringsraten på et website. Konverteringsraten er den procentdel af besøgende, der fuldfører en ønsket handling på websitet, såsom at foretage et køb, udfylde en formular eller tilmelde sig en service. 

Ved at udføre et CRO-review evalueres og analyseres forskellige aspekter af websitet for at identificere områder, hvor konverteringsraten kan forbedres. Dette kan omfatte alt fra justering af call-to-action knapper og forbedring af brugeroplevelsen til optimering af indhold og design. Resultaterne af et CRO-review kan være afgørende for at øge konverteringer og forbedre den generelle performance og brugervenlighed af websitet, hvilket kan have en direkte indvirkning på virksomhedens succes online.


UX

UX omfatter den fulde oplevelse, som en bruger har, når de interagerer med et website, et produkt, en app eller et system. UX tager hensyn til alle aspekter af brugerens interaktion, herunder deres reaktioner, tanker og adfærd, og det strækker sig over hver enkelt detalje i købs- og brugerrejsen, både online og offline. Med andre ord, så fra det øjeblik brugerne finder websitet, interagerer med det, foretager en ordre og modtager deres bestilling fysisk.

UX har fokus på at skabe en positiv, effektiv og meningsfuld oplevelse for brugerne ved at forstå deres behov, mål og ønsker. Dette indebærer forskellige processer, såsom brugerundersøgelser, brugerrejseanalyse, informationsarkitektur, wireframing, prototyping og iterativ designoptimering. 

Formålet med UX-design er at skabe produkter, der er lette at bruge, intuitive og effektive for brugerne. Når brugervenligheden er højt prioriteret, kan det føre til større tilfredshed og loyalitet blandt brugerne samt skabe succes og profit for virksomheden.


UI

Brugergrænsefladen, omfatter det visuelle og interaktive aspekt af et produkt, et website, en app eller et system, hvor brugeren interagerer. Det inkluderer synlige elementer som knapper, ikoner, tekstfelter, menuer og billeder, samt interaktive funktioner som klik, træk og slip og tekstindtastning. Hvor UX dækker over data og funktionalitet, som er fremkommet gennem UX-review, repræsenterer UI helheden mellem designet og brandet.

Effektiv UI er designet med fokus på brugervenlighed for at sikre, at brugerne kan navigere intuitivt og opnå deres mål på en effektiv og behagelig måde. Med andre ord kan UI og UX ikke eksistere uafhængigt af hinanden, da de arbejder tæt sammen for at skabe den optimale brugeroplevelse.


A/B test

A/B testning er en metode, hvor to forskellige versioner af et produkt eller et element (kaldet A og B) testes mod hinanden for at afgøre, hvilken der performer bedst. Denne metode hjælper med at forfine webdesigns og støtter virksomheder i at opnå forbedrede resultater samt en forbedret brugeroplevelse.

Formålet med en A/B-test er at udsætte to forskellige grupper af brugere for hver deres version af det testede element. Dette kan f.eks. være to forskellige udgaver af et website med ændringer i layout, farver, tekst, call-to-action-knapper osv. Herefter indsamles data om brugernes interaktion med hver version, og resultaterne analyseres for at identificere den version, der performer bedst i forhold til det ønskede mål, såsom konverteringsfrekvens eller klikfrekvens.

kontakt os

Har du spørgsmål til forløbet, er du meget velkommen til at udfylde nedenstående formular.