Merkur Andelskasse - En ansvarlig bank

Vi lever i den måske mest afgørende tid i menneskehedens historie. I løbet af det 21. århundrede skal vi gentænke vores måde at leve på, så vi på én og samme tid respekterer planetens grænser og skaber en bæredygtig og retfærdig fremtid for alle verdensborgere.

Og her spiller bankerne, pensionskasserne og de andre finansielle institutioner en altafgørende rolle. For hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling, skal den økonomiske verden vende blikket bort fra de sorte investeringer, som i stor stil præger branchen, og i langt højere grad tage aktivt del i de nødvendige forandringer. - Derfor har vi i 8Kilo valgt at placere vores penge hos Merkur Andelskasse. 

Merkur Andelskasse er nemlig en bank, som tager et stort samfundsansvar, et stort miljømæssigt ansvar, og som aktivt arbejder for at gøre verden til et bedre sted. Kapitalen i Merkur Andelskasse kommer primært fra kunderne, og udgangspunktet er, at Merkur giver penge værdi og mening ved at kanalisere dem i retning af en mere bæredygtig verden. Hele omdrejningspunktet er altså at bruge penge til at skabe positive forandringer.

Merkur låner penge ud til privatpersoner, bæredygtige og socialt ansvarlige virksomheder og institutioner. Med omfattende udvælgelseskriterier og minimumskrav sikrer Merkur, at andelskassens aktiviteter ikke blot undgår at gøre skade, men også fører til positive forandringer for mennesker, klima, miljø og biodiversitet. 

Merkur Andelskasse

Skåret helt ind til benet, så tager Merkur Andelskasse et bevidst valg om at bruge sin forretning til at skabe en bedre verden og har som ambition at bidrage til: 

  • En verden med værdighed, respekt og omsorg for hvert enkelt menneske. 

  • En verden, hvor uddannelse og et mangfoldigt kulturliv frigjort fra særinteresser driver dannelse, kreativitet og innovation og giver mulighed for personlig udvikling og udfoldelse.

  • En verden med en mangfoldig og modstandsdygtig natur, hvor klimaet er i balance.

Det er en ambition, vi hos 8Kilo kan stå 100 pct. inde for, og som vi er stolte over at bakke op om.