Danmarks Naturfredningsforening

Hos 8Kilo stræber vi efter at kunne bidrage til at reducere påvirkningen af miljøet. En af de måder vi gør dette på, er ved at være medlem af Danmarks Naturfredningsforening, som arbejder for at bevare og beskytte naturen i Danmark. Foreningen blev grundlagt tilbage i 1911 og er en landets ældste og mest indflydelsesrige miljøorganisationer.

Formålet med Danmarks Naturfredningsforening er at bevare og forbedre den danske natur samt at skabe bevidsthed om vigtigheden af naturbeskyttelse og bæredygtighed. Foreningen arbejder på tværs af mange områder, herunder bekæmpelse af forurening, klimaforandringer, bevarelse af biodiversitet samt fremme den bæredygtige udvikling. Ydermere samarbejder de med andre organisationer, myndigheder og interessenter for at opnå positive resultater for vores fælles planet.

Som medlem af Danmarks Naturfredningsforening støtter vi foreningens arbejde, som de engagerer sig i både lokalt, nationalt og internationalt. Der er mange gode grunde til at være medlem f.eks. medvirker vores medlemskab til at foreningen kan fortsætte deres arbejde for miljøet:

 • Naturbeskyttelse i Danmark og udlandet, hvor der aktivt blive arbejdet for at bevare truede dyre- og plantearter, sikre bæredygtig skovdrift, beskytte naturområder og fremme miljøvenlige løsninger.
 • Udgivelse af tidsskrifter, rapporter og andre publikationer, der giver indsigt i aktuelle natur- og miljøspørgsmål. Som giver adgang til at den viden og information som foreningen har erhvervet sig gennem tiden.
 • Politisk indflydelse med en stærk stemme i natur- og miljøpolitik. Foreningen deltager aktivt i debatter og kampagner for at sikre bedre beskyttelse af naturen og miljøet. Vi har mulighed for at at være med til at påvirke beslutningsprocesser og bidrage til bevarelsen af Danmarks naturressourcer.
 • Deltagelse i aktiviteter, kurser og foredrag. Samt engagere os i frivilligt arbejde og et i fælleskab, hvor ligesindede mennesker mødes og deler interessen for det danskenatur. 

Dansk Natur

Skåret helt ind til benet, så tager Danmarks Naturfredningsforening ansvar for nogle grønne mærkesager, som skal sikre mere natur, et renere miljø og en bæredygtig fremtid: 

 • Rent drikkevand: De beskytter vores drikkevand mod pesticider og andre giftstoffer.

 • Klima: Klimaforandringerne raser derudaf.. de ser naturen som en nøglefaktor, for at kunne løse klimakrisen. 

 • Bæredygtighed: Målet er en cirkulær økonomi, hvor vi ikke har noget affald, men hvor vi genbruger og genanvender alle materialer. 

 • Biodiversitet: Beskyttelse af vores dyr og planter. Lige nu uddør flere arter hurtigere end nogensinde før i menneskets historie.
Danmarks Naturfredning
 • Havet og kysterne: De kæmper for at beskytte havet, da det er Danmarks sidste vildmark. En naturtype som er truet af landbrug, intensivt fiskeri og forurening.

 • Energi: De arbejder for at fremtidens energi er 100% vedvarende. 

 • Vand og skov: Et mål er at have de bedste levesteder for dyrene og planterne i vores natur.

 • Fri natur og børn: Alle skal have adgang til den frie natur og de arbejder for at vores børn kommer ud.

Det er mærkesager, som vi hos 8Kilo bakker 100 pct. op om og som vores medlemskab bidrager til at kunne realisere. Er du blevet nysgerrig på mere og se hvad du kan gøre af forskel, så læs mere på www.dn.dk/